Ben jij al een autismefluisteraar?

Wat heeft een hondenfluisteraar te maken met autisme?

Cesar Milan “The Dogwhisperer” helpt mensen bij het opvoeden van hun hond.
Hij zegt mooie dingen over de invloed van de energie van de baas op de hond.
Het effect van spanning of boosheid of angst op het gedrag van de hond is groot.
De verandering in gedrag van de hond bij een kalme, rustige energie van de baas is verbazingwekkend.

Het gaat niet om het leren van kunstjes, dat kan iedereen.
Het gaat om: als de houding van de baas verandert , verbetert het gedrag van de hond.
Wat is er nodig om die houding te veranderen?

Meer praktische kennis en vaardigheden :
Wat kan ik doen om mijn hond iets te leren?
Wat hebben honden nodig, hoe leren ze, wat laten ze zien aan gedrag en wat betekent dat?
Waarom luistert de hond wel naar hem en niet naar mij?
Waarom gaat het thuis wel goed en als er anderen bij zijn niet?
Wat heeft mijn hond nu, in deze specifieke situatie, nodig?

En het trainen van je houding, je attitude:
Vandaag hoorde ik Cesar zeggen:
“Voor elke vinger die je wijst naar je hond (hij luister niet, hij is agressief), wijzen er minstens drie terug naar jezelf”(Ik ben de oorzaak door mijn spanning, boosheid, angst, stress)

“Kinderen met autisme zijn geen honden!”
Dat klopt.
En toch zijn we geneigd om gedrag dat ze laten zien te willen veranderen door middel van trucs.
Niet met wurgriemen, correctie-tikken (waar je ook in de opvoeding van honden de nodige vraagtekens bij kunt zetten!)
We proberen het wel met behulp van straf en beloning.
Dat is een probleem als het niet werkt zoals je wilt: je kind trekt zich terug of heeft regelmatig woede-uitbarstingen. Het toepassen van het geleerde lukt niet in andere situaties of op verschillende momenten.

Cesar Milan heeft het over drie vingers die naar jezelf wijzen.
Waar het de begeleiding aan kinderen met autisme betreft: er wijzen minstens 10 vingers naar jezelf.

En het mooie is: als jij verandert, verandert de ander.
Praktisch: als je leert over oorzaken van gedrag, over hoe kinderen met autisme wél leren, wat je kunt doen en wat je beter kunt laten.

Ook en vooral: attitudetraining. Kijken naar de tien vingers die naar je wijzen: wat zegt het gedrag van de ander over jou? Hoe is je energie? Voel je stress? Ben je helder en duidelijk genoeg? Hoe stel je grenzen?
“Kalm en assertief” noemt Cesar Milan de meest effectieve basishouding.
Dat werkt!
Ook bij kinderen met autisme.

En oh ja: een autismefluisteraar heeft kennis over autisme, de vaardigheden om het contact en de communicatie te verbeteren en een autismevriendelijke attitude.

Ben jij al een autismefluisteraar?

Geef een reactie